Terug naar overzicht

Gespreid betalen

Annuleren

Je kunt een lopend gespreid betalen stopzetten. Dit kan de klant niet zelf doen. Vanuit het overzicht 'Bestellingen' kan je een gespreid betalen stoppen. 

Zodra gespreid betalen is stopgezet zullen er geen nieuwe automatische incasso's meer volgen.

Je kunt dit als volgt instellen:

  • Klik op de knop achter een bestelling.
  • Klik op Gespreid betalen annuleren
  • Klik op de rode knop Ok om het stopzetten te bevestigen.