Terug naar overzicht

Conditionele weergave

Blok-condities

Met een conditie kun je bepalen of een blok getoond of verborgen wordt op basis van een keuze die je klant maakt op de pagina. Je kunt dan bijvoorbeeld een adresblok tonen als de klant kiest voor 'bezorgen'.

Je kunt dit als volgt instellen:

  • Selecteer een Blok en ga naar de tab Overig en dan Condities
  • Klik op de knop Nieuwe conditie
  • Selecteer bij de functie Actie de gewenste optie, bijvoorbeeld Tonen
  • Gebruik de knop   of open de uitklaplijst om een blok te selecteren waarvan de conditie afhankelijk moet zijn.
  • Selecteer een van de voorwaarden, bijvoorbeeld is gelijk 
  • Vul een waarde in of maak een keuze uit de uitklaplijst.

Extra informatie

Wanneer de conditie afhankelijk moet zijn van meerdere blokken, maak dan een extra regel aan voor dezelfde blok-conditie.