Terug naar overzicht

Conditionele weergave

Introductie

Met condities kun je een blok zichtbaar maken of juist verbergen op basis van een keuze die je klant maakt, bijvoorbeeld wanneer je een fysiek product verkoopt en je de klant wilt laten kiezen uit bezorgen of afhalen.

Werking van condities

Een Blok-conditie heeft een actie, bijvoorbeeld Tonen. Dit betekent dat het blok alleen getoond wordt als er aan de gestelde condities wordt voldaan, bijvoorbeeld als een klant een keuze maakt.

Een Blok-conditie kan één of meerdere Regels hebben. Zo kun je bijvoorbeeld een blok tonen als een klant in een keuzeblok kiest voor het pakket 'Basis'. Zodra de klant dan kiest voor 'Basis' wordt dit blok getoond omdat aan de conditie is voldaan.