Pagina-instellingen - Toegang beperken

Geschreven door Wim - {$BlogTitle}
Geschreven door: Wim
Datum: Vrijdag 17 juli 2020

Rechts bevinden zich horizontaal de tabs van de editor. In de afbeelding hieronder is als voorbeeld de tab Instellingen actief.

Instellingen
 

Rechts bevinden zich vertikaal de tabs voor de instellingen. In de afbeelding hieronder staat als voorbeeld de tab Algemeen.

Algemeen
 

Rechts bevinden zich vertikaal de tabs voor de instellingen. In de afbeelding hieronder staat als voorbeeld de tab Algemeen.

Beperkingen

Met toegang beperken kan je op verschillende manieren toegang tot jouw pagina beperken.

Bijvoorbeeld met een start- of einddatum. Of geef alleen bepaalde mensen toegang met gebruikersnaam en wachtwoord. Ook kan je een maximum aantal aanmeldingen instellen. Als dit aantal dan bereikt is gaat de pagina automatisch op slot.

Start- en einddatum

Rechts bevinden zich horizontaal de tabs van de editor. In de afbeelding hieronder is als voorbeeld de tab Instellingen actief.

Instellingen
 

Rechts bevinden zich vertikaal de tabs voor de instellingen. In de afbeelding hieronder staat als voorbeeld de tab Algemeen.

Algemeen
 

Rechts bevinden zich vertikaal de tabs voor de instellingen. In de afbeelding hieronder staat als voorbeeld de tab Algemeen.

Beperkingen

Als je pagina vanaf een bepaalde datum pas beschikbaar moet komen, of automatisch moet sluiten op een bepaalde datum, stel je hier de datums in. Zodra je een datum instelt komt achter de instelling een knop Pagina / tekst aanpassen. Als je hierop klikt kan je de tekst bewerken die zichtbaar wordt als je pagina door deze beperking nog niet of niet meer toegankelijk is.

Aftelklok instellen

Als je een start- of einddatum hebt opgegeven (zoals hierboven uitgelegd), kan je ook een aftelklok tonen. Voor een einddatum kan je op deze manier de urgentie verhogen. En voor een startdatum kan je duidelijk aan je klanten laten zien vanaf welk moment jouw pagina live gaat.

Na het inschakelen en invullen van de start- en/of einddatum schakel je eenvoudig de optie Toon een aftelklok in. Met de knop Pagina / tekst aanpassen kan je de tekst bewerken die getoond wordt als je pagina nog niet of niet meer live is.

Maximaal aantal aanmeldingen

Rechts bevinden zich horizontaal de tabs van de editor. In de afbeelding hieronder is als voorbeeld de tab Instellingen actief.

Instellingen
 

Rechts bevinden zich vertikaal de tabs voor de instellingen. In de afbeelding hieronder staat als voorbeeld de tab Algemeen.

Algemeen
 

Rechts bevinden zich vertikaal de tabs voor de instellingen. In de afbeelding hieronder staat als voorbeeld de tab Algemeen.

Beperkingen

Als je een maximum aantal aanmeldingen of bestellingen wilt voor een pagina dan stel je hier het maximum in. Stel 0 in om geen beperking te gebruiken. Bij een groter aantal dan 0 zal de beperkende functie voor maximum aantal aanmeldingen actief zijn. Wanneer dit overschreden is, zal automatisch de pagina sluiten. De pagina die inplaats hiervan getoond wordt kan je aanpassen met de knop Pagina / tekst aanpassen.

Zoek je gedetaileerdere mogelijkheden om een maximum in te stellen, kijk dan bij:

 

Gebruikersnaam en wachtwoord

Rechts bevinden zich horizontaal de tabs van de editor. In de afbeelding hieronder is als voorbeeld de tab Instellingen actief.

Instellingen
 

Rechts bevinden zich vertikaal de tabs voor de instellingen. In de afbeelding hieronder staat als voorbeeld de tab Algemeen.

Algemeen
 

Rechts bevinden zich vertikaal de tabs voor de instellingen. In de afbeelding hieronder staat als voorbeeld de tab Algemeen.

Beperkingen

Je kan je pagina ook alleen toegankelijk maken voor een selecte groep mensen door middel van gebruikersnaam en wachtwoord. Vink de optie Beveilig de pagina met een wachtwoord aan, en nog voor het tonen van de pagina zal de gebruiker gevraagd worden om een gebruikersnaam en wachtwoord. Je kan zoveel combinaties aanmaken als je wilt. De korte melding die getoond wordt bij foute login kan je invullen in het veld Foutmelding.

Pagina offline zetten

Rechts bevinden zich horizontaal de tabs van de editor. In de afbeelding hieronder is als voorbeeld de tab Instellingen actief.

Instellingen
 

Rechts bevinden zich vertikaal de tabs voor de instellingen. In de afbeelding hieronder staat als voorbeeld de tab Algemeen.

Algemeen

Wanneer je pagina niet meer relevant is kan je de pagina offline halen. In de editor en submissions overzichten blijft de pagina gewoon bestaan, maar een bezoeker kan de pagina niet meer openen. In plaats van de pagina wordt dan een kort bericht getoond dat de pagina offline is. Deze tekst kan je zelf invullen:

Verder lezen? Automatische acties na het verzenden (Apps)