Terug naar overzicht

FAQ

Google Tag Manager

Je kunt het conversiescript van Google Tag Manager toevoegen aan de bedankpagina van de betaalpagina. 

Extra informatie

Het script bestaat uit twee onderdelen: een deel dat je plaatst in de HEAD-tag van de HTML-code en een deel dat je in de BODY-tag plaatst.

 

Je kunt dit als volgt instellen:

  • Ga naar de tab Instellingen en dan Scripts en dan Bedankpagina
  • Plaats het script van Google Tag Manager dat toegevoegd moet worden in de HEAD-tag in het tekstvak Script (Html) - Head
  • Plaats het script van Google Tag Manager dat toegevoegd moet worden in de BODY-tag in het tekstvak Script (Html) - Body