Integraties - Bevestigingsmail sturen

Geschreven door Wim - {$BlogTitle}
Geschreven door: Wim
Datum: Maandag 03 augustus 2020

Rechts bevinden zich horizontaal de tabs van de editor. In de afbeelding hieronder is als voorbeeld de tab Instellingen actief.

Instellingen
 

Rechts bevinden zich vertikaal de tabs voor de instellingen. In de afbeelding hieronder staat als voorbeeld de tab Algemeen.

Apps
 

Rechts bevinden zich vertikaal de tabs voor de instellingen. In de afbeelding hieronder staat als voorbeeld de tab Algemeen.

E-mail

De meestgebruikte App is waarschijnlijk de E-mail App. Gebruik deze App om automatisch een bevestigingsmail naar jezelf en/of de klant te sturen na een nieuwe aanmelding of betaling.

E-mail naar jezelf sturen

Rechts bevinden zich horizontaal de tabs van de editor. In de afbeelding hieronder is als voorbeeld de tab Instellingen actief.

Instellingen
 

Rechts bevinden zich vertikaal de tabs voor de instellingen. In de afbeelding hieronder staat als voorbeeld de tab Algemeen.

Apps
 

Rechts bevinden zich vertikaal de tabs voor de instellingen. In de afbeelding hieronder staat als voorbeeld de tab Algemeen.

E-mail

Als je een bevestigingsmail wilt ontvangen bij nieuwe aanmeldingen of betalingen schakel je deze App in. Stel de App vervolgens in naar wens, te beginnen bij de instelling: Versturen naar. Vul hier je eigen e-mailadres in. Daarnast vul je het onderwerp in en schrijf je de tekst voor in de e-mail zelf.

Een tekst begin je normaliter met een Header 1 zoals ook omschreven bij de bedankpagina

E-mail naar de klant sturen

Rechts bevinden zich horizontaal de tabs van de editor. In de afbeelding hieronder is als voorbeeld de tab Instellingen actief.

Instellingen
 

Rechts bevinden zich vertikaal de tabs voor de instellingen. In de afbeelding hieronder staat als voorbeeld de tab Algemeen.

Apps
 

Rechts bevinden zich vertikaal de tabs voor de instellingen. In de afbeelding hieronder staat als voorbeeld de tab Algemeen.

E-mail

Wil je dat de klant ook een e-mail ontvangt na een betaling of aanmelding, dan gebruik je ook deze App. Bij de instelling Verzenden aan vul je in dit geval niet een e-mailadres in, maar gebruik je de   target knop om het E-mail-blok in je pagina te koppelen. Druk op de   knop en selecteer het oplichtende e-mail Tekst-blok.

Vanaf nu wordt het ingevulde e-mailadres gebruikt om de bevestigingsmail naar toe te sturen.

Een mail sturen naar jou én de klant

Wil je dat zowel jij als de klant dezelfde mail krijgen, dan kan je bij Verzenden aan het E-mail-blok koppelen zoals hierboven omschreven. Vervolgens vul je je eigen e-mailadres in bij de instelling Bcc. Deze instelling vind je wat verder naar onder.

Als je een andere mail wilt versturen naar jezelf dan dat de klant moet ontvangen, dan vink je helemaal onderin de optie Verstuur een tweede bevestigingsmail aan. Dan verschijnt er een 2e blok met dezelfde e-mailinstellingen. Deze kan je dan naar een ander adres sturen en een andere e-mailtekst en onderwerp geven!

Downloads meesturen

Heb je een download die je mee wilt sturen, zoals een e-book? Upload hier je bestanden, deze worden dan automatisch bijgevoegd in de bevestigingsmail. Let op dat de totale grootte van de e-mail niet groter mag zijn dan 15MB.

Gebruik je een Upload-blok in je pagina, dan kan je de bestanden die de klant geupload heeft ook automatisch in de e-mail bijvoegen. Koppel hiervoor de instelling Gebruikersbijlage aan het Upload-blok. Klik op de   knop en selecteer een oplichtende Upload-blok.

Variabelen toevoegen

Er zijn een aantal variabelen beschikbaar die je in de tekst kan verwerken.

Naam Omschrijving
#order.number# Toont het ordernummer
#order.hash# Toont de unieke order-code
#utmsource#
#utmcampaign#
Indien er besteld is via een UTM-tag kan je met deze tags de UTM/herkomst van de betaling tonen in de tekst.

Geavanceerde condities

Wanneer je conditionele tekst in je bericht wilt, dan kan je gebruik maken van #if()# en #endif# tags. Bijvoorbeeld als je enkel een stukje tekst wilt tonen als iemand voor een bepaalde keuze heeft gekozen.

Notatie

In de basis type je #if( .. )# .. #endif# voor een conditioneel stukje tekst. Vervang choicefield, numberfield of productfield in de voorbeelden hieronder met de naam van het blok. De naam van een blok kan je vinden onder de tab Geavanceerd als je een blok selecteert.

Voorbeelden

Code Uitleg
#if(choicefield.value = 1)# Je hebt gekozen voor optie 1! #endif# Alleen tonen als optie 1 gekozen is van het Keuze-blok
#if(numberfield.value gt 1)# De waarde was hoger dan 1 #endif# Alleen tonen als de ingevulde waarde groter is dan 1
#if(productfield.value gt 0)# Het aantal was hoger dan 0 #endif# Alleen tonen als dit product besteld is
#if(productfield.productOption = mijnoptiecode1)# De gekozen optie was "Mijnoptiecode1" #endif# Alleen tonen als je dit product hebt besteld én voor deze specifieke productvariatie gekozen hebt. De productOption is de code van een productoptie*

* De code van een productoptie kan je vinden bij het bewerken of toevoegen van een optie of variatie. Hiervoor moet de Ontwikkelaarsmodus aanstaan.

Condities

Je kan zoveel condities gebruiken als je wilt. Gebruik de and of or operator hiervoor. Deze werken in de volgorde zoals je het schrijft. Voorbeeld#if(myfield.value = 1 or myfield.value 3)# ... #endif#

Ondersteunde tags

Tag Description
myfield.value = ... Valideert als de waarde van het blok gelijk is aan de conditie. Voorbeeld: myfield.value = 4
myfield.hasValue Valideert als het blok een keuze of een waarde heeft gekregen van de klant
myfield.noValue Valideert als het blok nog geen keuze of waarde heeft gekregen van de klant

Beschikbare operators

Operator Omschrijving
= Gelijk aan
!= Niet gelijk aan
gt Groter dan ( > )
gte Groter dan of gelijk aan ( >= )
lt Kleiner dan ( < )
lte Kleiner dan of gelijk aan ( <= )
Verder lezen? E-mail campagne