Terug naar overzicht

Betaalherinnering

Verlaten pagina

Je kunt automatisch een klant opvolgen door een herinneringse-mail te sturen wanneer deze de pagina heeft verlaten.

Je kunt dit als volgt instellen:

  • Ga naar de tab Instellingen en dan Opvolgen
  • Schakel de functie Verlaten pagina opvolgen in.
  • Ga naar de tab Verlaten pagina
  • Geef onder het kopje Verzenden na op na hoeveel tijd de herinneringse-mail verzonden moet worden.

Aangepaste e-mail sturen

Ga naar de tab

  • Selecteer bij de functie E-mailbericht de optie Aangepaste e-mail
  • Bepaal de inhoud van de herinneringse-mail door een Onderwerp en E-mailbericht in te vullen.