Terug naar overzicht

Bedankpagina

Personaliseren

Je kunt de bedankpagina personaliseren. Zo kun je klanten aanspreken met de naam die ze zelf ingevoerd hebben bij de bestelling.

Je kunt dit als volgt instellen:

  • Ga naar de tab Instellingen en dan Algemeen en dan Bedankpagina
  • Klik onder het kopje Bedankpagina op de tekst Klik hier om te bewerken
  • Ga met je cursor op de plek staan waar je het gepersonaliseerde stukje tekst wilt plaatsen.
  • Klik onder de teksteditor op een van de groene tags, zoals Je gegevens

Extra informatie

Bij een aantal blokken, zoals het persoonsgegevens-blok, wordt er een venster geopend waarbij je een keuze kunt maken uit welke gegevens je wilt tonen, bijvoorbeeld Voornaam en Achternaam