Terug naar overzicht

Bedankpagina

Conditionele tekst (pro)

Mededeling

Deze functie is bedoeld voor developers. We leveren geen verdere ondersteuning voor deze functie dan de kennisbank.

Je kunt ook alleen een bepaalde tekst tonen als een klant een bepaald product of kassakoopje heeft gekocht. Je kunt hiervoor de #if()# en #endif# notatie gebruiken.

Extra informatie

Je hebt hiervoor de Bloknaam nodig. Je kunt hier lezen hoe je die vindt.

Notatie

In de basis type je het volgende:

#if( .. )# Jouw conditionele tekst #endif#

Hierdoor wordt de tekst Jouw conditionele tekst alleen getoond als de voorwaarde waar is.

Voorbeelden

Keuzeblok

#if(keuzeblok.value = 1)#Je hebt gekozen voor optie 1!#endif#

Nummeriek veld

#if(nummerveld.value gt 1)#De waarde was hoger dan 1#endif#

Productblok

#if(product.value gt 0)#Het aantal bestelde producten van een productblok was hoger dan 0#endif#

Productblok met productopties

#if(product.productOption = mijnoptiecode1)#De gekozen productoptie was de optie met code: "Mijnoptiecode1"#endif#

De code van een productoptie kan je vinden bij het bewerken of toevoegen van een optie of variatie.

Condities

Je kan meerdere condities gebruiken in een if statement. Je kan hiervoor de operator and en or gebruiken. Bijvoorbeeld:

#if(product.value gt 0 and product.productOption = mijnProductVariatie)# ... #endif#

Beschikbare eigenschappen

De volgende eigenschappen zijn beschikbaar. Sommige eigenschappen zijn enkel voor specifieke blokken beschikbaar.

Algemeen

mijnblok.value = 1 Valideert als de waarde van het blok gelijk is aan 1
mijnblok.hasValue Valideert als het blok een keuze of een waarde heeft gekregen van de klant
mijnblok.noValue Valideert als het blok nog geen keuze of waarde heeft gekregen van de klant
product.productOption = mijnProductOptie Alleen beschikbaar voor het productblok. Valideert als de code van de gekozen productoptie gelijk is aan "mijnProductOptie"

Operators

Operator Omschrijving
= Gelijk aan
!= Niet gelijk aan
gt Groter dan ( > )
gte Groter dan of gelijk aan ( >= )
lt Kleiner dan ( < )
lte Kleiner dan of gelijk aan ( <= )